Слав Петков

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Главен специалист Адаптирана физическа активност

Панагиотис Корелас

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Физиотерапевт

Специалист Адаптирана физическа активност

Десислава Николова-Петкова

PR ФАФА – БЪЛГАРИЯ

Специалист Адаптирана физическа активност

Специален педагог

Иван Цветков

СПОРТЕН ЕКСПЕРТ

Бойка Петкова

СПОРТЕН ЕКСПЕРТ

Веселка Тодорова

СПОРТЕН ЕКСПЕРТ

Георги Калайджиев

ПСИХОЛОГ

Проф. Димитър Кайков

ПСИХОЛОГ

Професор Димитър Кайков, доктор на науките по Спортна психология, лектор в Националната спортна академия „Васил Левски“ в България, ръководител на научно-изследователска програма към  ФАФА България.

Елдъз Ангелова

СПЕЦИАЛИСТ МОНТЕСОРИ

Десислава Асенова

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Таня Костадинова

СЧЕТОВОДИТЕЛ