Слав Петков

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р  канд. маг. A.P.A Физическо възпитание.

Лектор (преподавател) в Националната спортна академия „Васил Левски“ в България, Катедра по Адаптирана физическа активност.

Панагиотис Корелас

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р  канд. маг.  Адаптирана физическа активност,  инструктор, физиотерапевт.

Иван Цветков

СПОРТЕН ЕКСПЕРТ

Клеър Бъроу

РЕГИОН – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Бакалавърска степен (с грамота) по хипология (наука за конете), BHSAI (асистент инструктор към Британската конна асоциация) инструктор по езда, практикуващ експерт в невролингвистични програми.

Основател и директор на  CIC – вдъхновява подготовка за подкрепа на конете във Великобритания.

Консултант по невролингвистични програми във ФАФА България.

Д-р Зузана Корнаровска

РЕГИОН – ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Асистент на професор

Университетът на Южна Бохемия в Ческе Будейовице

Факултет по педагогика

Катедра по здравно образование

Консултант по Адаптирана физическа активност към ФАФА България.

Георги Калайджиев

ПСИХОЛОГ

Проф. Димитър Кайков

ПСИХОЛОГ

Професор Димитър Кайков, доктор на науките по Спортна психология, лектор в Националната спортна академия „Васил Левски“ в България, ръководител на научно-изследователска програма към  ФАФА България.

Елия Ангелова

УЧИТЕЛ – МОНТЕСОРИ