ДОКУМЕНТИ

Общи Документи: Закон за физическото възпитание и спорта Anti-Doping Policy Virtus Наредби: Единна система от показатели за организация, управление и контрол на многогодишния учебно-тренировъчен и състезателен процес Правила за осъществяване на спортна дейност ФАФА -БЪЛГАРИЯ Програма и цели за развитие ФАФА – БЪЛГАРИЯ Политика за защита на личните данни на ФАФА – БЪЛГАРИЯ Описание на…