ФЕДЕРАЦИЯ АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ БЪЛГАРИЯ“ – /ФАФА/ осъществява, съдейства и подпомага всички форми на младежки дейности и социална интеграция, включително и на хора в неравностойно положение.

Насоките в които работим  са образователни и благотворителни.

Федерацията се основава върху вярата, че спортът обединява хората по целият свят, той е път за постигане на разбиране и приятелство.

  • Вярваме в промяната.
  • Вярваме, че ако променяме себе си, променяме и света в който живеят децата ни. А в този свят може да виждаме множество различия, но има и общи ценности.

На това убеждение се основава и визията ни за интегриране на деца в норма и деца със специални образователни потребности.

Това е основата на нашите програми и реализираните инициативи.

От 2015 г. до сега ФАФА ежегодно организира и провежда Интегриран Детски Спортен Фестивал „ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАС“, като акцентът винаги е поставен върху интегрирането на деца и младежи с увреждания, деца лишени от родителска грижа, деца със забавяне в развитието от домове и деца в норма.

На 01 юли 2019 г. Министърът на младежта и спорта – г-н Красен Кралев награди с почетни медали децата и младежите с увреждания, които за първи път представиха България на Европейско първенсво за атлети с интелектуални увреждания в гр. Бърно, Република Чехия.

На 3 декември 2019 г., на Международният ден на хората с увреждания, „Федерация Адаптирана физическа активност – България“ – /ФАФА/ бе отличена с I място на Годишните национални награди за социална иновация в подкрепа на социалната икономика в категория „Социални иновации, свързани със социално включване“ от зам. министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова във връзка с реализираните мероприятия и проекти в полза на децата с увреждания.

На 17.03.2022 г. по време на третото издание на официална церемония, организирана от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Министърът на младежта и спорта Радостин Василев връчи приза „Посланик на доброто“ на председателя на Федерация „Адаптирана физическа активност България“ Слав Петков. Той беше награден за работата си с българския отбор за спортисти със Синдром на ДАУН.

ФАФА е основател на първата елитна спортна школа „Special Academy” за младежи с ментални увреждания. В школата към момента се обучават 20 спортиста на възраст от 15 до 30 годишна възраст.

От 2021 г. Федерацията е член на световните организации SUDS и VIRTUS отговарящи за спорт за високи постижения за хора със синдром на ДАУН и интелектуални увреждания.

ФАФА е лицензирана, като Национална спортна федерация към Министерството на младежта и спорта на Република България.