Асоциацията „Федерация по адаптирана физическа активност в района на Балканите и  Черно море“ /ФАФА/ е основана през 2015 г. и досега се е отличавала с дейна активност и, респективно, редица изпълнени социални дейности, чиято цел е социалната интеграция, в т.ч. и на хора в неравностойно положение. За дейностите на Асоциацията широката общественост се информира в най-популярните медии, социални мрежи и на собствената й уеб-страница. Успешното изпълнение на активностите доказва достатъчно солиден опит и методи на ефективно управление при организиране на събития, управление на ресурси и хора, мотивиране на доброволци за социална кауза, създаване на добри практики, социална иновация, постигане на поставените цели и прозрачност. Асоциацията има опит в създаването на добра атмосфера за реализиране на потенциала на участващите експерти и доброволци, както и за мотивирането им за полагане на устойчиви усилия в една и съща посока. Изборът на експерти и доброволци става въз основа на критерии по етика, компетенции и ангажираност към каузите на ФАФА. Чрез изпълнените си дейности Асоциацията подкрепя приспособяването и мотивирането на всички участници в процеса. Координацията на дейностите и разпределянето на отговорностите в екипа се извършва на високо ниво, навреме и по прецизен начин, което е гаранция за постигнатите досега успехи.

През 2019 г. ФАФА отвори първия социален център „Специална академия“ с пълно работно време,  който е със спортна и социална насоченост и чиято цел е развитието на деца и младежи с ментални и физически увреждания за постигане на високи спортни постижения. Класовете в „Специалната академия“ се състоят всеки ден, като те включват – атлетика, плуване, футбол, волейбол, боче, джудо, а също и арт, театрални, музикални и ботанически мероприятия.

Социалният център се намира в столицата на България- гр. София, а в бъдеще ФАФА възнамерява да отвори подобен център и на Балканите. 30 деца и младежи учат и спортуват в академията, като сред тях са и деца и младежи с ментални и физически увреждания, напр. аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа, умствено изоставане, пр. Ползвателите на услугите се оценяват на всеки три месеца и се наблюдават промените в тяхното развитие. В академията работят 15 специалисти като психолози, терапевти, треньори по адаптирана физическа активност, социални работници и други.

Младежи в „Специална академия“

След навършване на 16 години младите хора могат да започнат работа за организацията, след като  ФАФА отвори социални работилници, където те могат да развият работни навици в една работна среда, която подкрепя тяхната професионална реализация под ръководството на професионалисти, каквито са нашите ментори.