Спортен календар на ФАФА 2023 г.

МЕСЕЦ/ДАТАВИДНАСЕЛЕНО МЯСТОМЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Април 21Държавно първенство – БаскетболСофиязала „Възраждане“ Май 19Турнир БочеСофияСпортен център „Орландоспорт“ Юли 15Турнир Лека атлетикаСофияСтадион „Сандански“ ПРОМЯНА: НСА „Васил Левски“ Септември 17Държавно първенство – футболКубратовостадион Кубратово Ноември 25Държавно първенство – плуванеПазарджикбасейн „Възраждане“ ПРОМЯНА: Общински плувен басейн „Христо Чочев“ гр. Пазарджик